สมาชิกหมายเลข 3505068 https://srisomdej.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=19-12-2016&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=19-12-2016&group=1&gblog=40 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[วัตถุมงคล หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุงอ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ทุกรุ่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=19-12-2016&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=19-12-2016&group=1&gblog=40 Mon, 19 Dec 2016 13:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=28-11-2016&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=28-11-2016&group=1&gblog=39 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระชัยวัฒน์หลวงปู่ศรี มหาวีโร รุ่นแรก ปี2540 เนื้อนวะพิเศษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=28-11-2016&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=28-11-2016&group=1&gblog=39 Mon, 28 Nov 2016 15:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=38 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผงรูปเหมือนอุ้มบาตร(รับทรัพย์)รุ่นแรกหลวงปู่ศรี มหาวีโร ป ี2550 เนื้อแดงนิยม ประสบการมากมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=38 Sat, 26 Nov 2016 16:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=37 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี49 พิมพ์เล็ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=37 Sat, 26 Nov 2016 16:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=36 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษาหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=26-11-2016&group=1&gblog=36 Sat, 26 Nov 2016 16:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=35 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผงรูปเหมือนหลังพระสีวลี รุ่น3 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2545]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=35 Mon, 21 Nov 2016 19:20:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=34 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญแจกทหารหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2552 (สร้างบารมี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=21-11-2016&group=1&gblog=34 Mon, 21 Nov 2016 19:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=33 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2530]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=33 Sun, 13 Nov 2016 20:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=32 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[อุ้มบาตรรับทรัพย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2550 กรรมการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=32 Sun, 13 Nov 2016 19:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=31 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญสะท้านฟ้าหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2551]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=31 Sun, 13 Nov 2016 19:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=30 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญอุดมมหาโภคทรัพย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี52]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=30 Sun, 13 Nov 2016 19:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=29 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผงรูปเหมือน รุ่น3 หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2545]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=29 Sun, 13 Nov 2016 19:47:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=28 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร หลังเกษา+ปรกรุ่นแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=28 Sun, 13 Nov 2016 19:42:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=27 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญแจกทานหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2552]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=27 Sun, 13 Nov 2016 19:40:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=26 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสีวลีรุ่นแรกหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2546]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=26 Sun, 13 Nov 2016 19:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=25 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จยันต์ทองหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2547]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=25 Sun, 13 Nov 2016 19:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=24 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนแผนประกาสิทธิ์ หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี๒๕๕๑]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=24 Sun, 13 Nov 2016 19:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=23 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญปรกโพธิ์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2529 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=23 Sun, 13 Nov 2016 19:28:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=22 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อทองมา ปี25 รุ่นปราบปอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=22 Sun, 13 Nov 2016 18:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=21 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่โชคชัยรุ่นแรก วัดโนนขวาง จ.ร้อยเอ็ด ปี2511]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=13-11-2016&group=1&gblog=21 Sun, 13 Nov 2016 15:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=20 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะกรุดเล็กหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2552]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=20 Fri, 11 Nov 2016 19:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=19 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญแจกทหารหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2552 (สร้างบารมี)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=19 Fri, 11 Nov 2016 19:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=18 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่โชคชัยรุ่น2 วัดโนนขวาง จ.ร้อยเอ็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=18 Fri, 11 Nov 2016 19:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=17 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี38]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=17 Fri, 11 Nov 2016 19:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=16 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี52 หลักชานหาก+เกษา พิมพ์เล็ก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=16 Fri, 11 Nov 2016 19:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=15 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี52 หลักชานหาก+เกษา พิมพ์ใหญ่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=15 Fri, 11 Nov 2016 19:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=14 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่โชคชัยรุ่นแรก วัดโนนขวาง จ.ร้อยเอ็ด ปี2511]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=11-11-2016&group=1&gblog=14 Fri, 11 Nov 2016 15:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=13 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญพระพุทธหลังดาวหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2526 (รุ่นแรก)รวมเหรียญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=13 Thu, 10 Nov 2016 6:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=12 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะกรุดหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี52]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=12 Thu, 10 Nov 2016 6:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=11 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อดเก็ตหลังปรกรุ่นแรกปี30 หลวงปู่ศรี มหาวีโร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=10-11-2016&group=1&gblog=11 Thu, 10 Nov 2016 6:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=09-11-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=09-11-2016&group=1&gblog=10 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด รวมวัตถุมงคล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=09-11-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=09-11-2016&group=1&gblog=10 Wed, 09 Nov 2016 14:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=9 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[เหรียญพระชัยหลังช้างหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปลุกเสกปี2530]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=9 Fri, 04 Nov 2016 13:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=8 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ รูปหล่อหลวงปู่ศรี มหาวีโร รุ่นประสบการณ์ ปี๒๕๔๕ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=8 Fri, 04 Nov 2016 13:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=7 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[พระผงรุ่นศรีสมเด็จ หลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี2553 (แจกในวาระสร้างตึกสงฆ์ มหาวีโร รพ.ศรีสมเด็จ))]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=7 Fri, 04 Nov 2016 13:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=6 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[คำหมากหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=6 Fri, 04 Nov 2016 12:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=5 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ รูปเหมือนหลวงปู่ศรี มหาวีโร นั่งสมาธิฐานสิงห์ รวยทันใจ ปี๒๕๕๒]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=04-11-2016&group=1&gblog=5 Fri, 04 Nov 2016 12:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=4 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จรุ่นแรกหลวงปู่ศรี มหาวีโร ปี45วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=4 Thu, 03 Nov 2016 14:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=3 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[ล็อกเก็ตหลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=03-11-2016&group=1&gblog=3 Thu, 03 Nov 2016 14:02:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=02-11-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=02-11-2016&group=1&gblog=2 https://srisomdej.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=02-11-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=srisomdej&month=02-11-2016&group=1&gblog=2 Wed, 02 Nov 2016 13:17:21 +0700